dB Limieten

De convenantspartijen zorgen ervoor dat hun leden de audio-emissies beperken tot een hoogste equivalent gemiddeld gelduidsniveau van:

  • Kinderen t/m 13 jaar: Leq = 91 dB(A) gemeten over 15 minuten;
  • Kinderen/jongeren van 14 en 15 jaar: 96 dB(A) gemeten over 15 minuten
  • Kinderen/jongeren van 16 en 17 jaar: Leq = 100 dB(A) gemeten over 15 minuten
  • Meerjarigen van 18 jaar en ouder: Leq = 103 dB(A) gemeten over 15 minuten

    Indicatief voor de leeftijdskeuze is de gekozen doelgroep en/of de aanwezigheid van meer dan 50% van een bepaalde doelgroep.

103 DB(A) LEQ 15
Er bestaat geen wettelijke norm voor het geluidsniveau in een popzaal. Omdat we graag willen dat je op een verantwoorde wijze van muziek kunt genieten, zijn er in 2011 afspraken gemaakt tussen de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals, waarbij Bibelot is aangesloten, en de Nationale Hoorstichting.

AFSPRAKEN
DE GELUIDSLIMIET IS 103 DB(A) LEQ 15
dB staat voor decibel. Dit is een eenheid om geluidsdruk te meten. De (A) staat voor een bepaalde correctie, omdat het menselijk gehoor niet alle toonhoogten (frequenties) hetzelfde waarneemt. LEQ15 betekent dat het gaat om een gemiddelde waarde over 15 minuten. Er zijn dus ook pieken mogelijk boven 103 decibel, maar het gemiddelde zal hier niet boven uitkomen.

ER WORDT CONTINUE GEMETEN
Bibelot heeft apparatuur in de beide zalen die continue meet hoe hoog het geluidsniveau is. Deze metingen worden bewaard en worden elk kwartaal gedeeld met de brancheorganisatie. Door continue te meten kan een geluidstechnicus op tijd ingrijpen en corrigeren.

ZELF METEN
Steeds vaker zien we mensen die zelf met een app op hun telefoon het geluidsvolume meten. Dit levert echter geen betrouwbare meting op. De afwijking kan soms oplopen tot 10dB, ook tussen verschillende telefoons. Bovendien worden vaak de pieken weergegeven en niet het gemiddelde over 15 minuten.

GELUID IS BELEVING
Ons gehoor is niet voor elke frequentie (toonhoogte) even gevoelig. Het is gevoeliger voor middenfrequenties, omdat onze spraak hieruit bestaat. De manier van mixen en de muziekstijl kunnen daardoor erg van invloed zijn op hoe we het geluidsniveau beleven. De ene artiest kan veel harder overkomen dan de andere, terwijl ze (meettechnisch) even luid spelen.

De locatie en de hoeveelheid bezoekers hebben veel invloed op de geluidsdruk. Hoe kleiner de zaal, hoe groter de invloed van hoe luid bijvoorbeeld de drummer speelt. De hoeveelheid publiek in de zaal is van invloed op hoeveel geluid er wordt geabsorbeerd. Hoe drukker, hoe zachter het geluid lijkt.

Bands en acts nemen in veel gevallen hun eigen geluidstechnicus mee. Deze bepaalt de klank en daarmee ook de beleving. Uiteraard geldt dat ook bij externe technici wij er op toezien dat de afgesproken geluidslimiet wordt gehandhaafd.

Wil je meer informatie over hoe je gehoorschade kunt voorkomen, kijk dan op I Love My Ears.