Terug naar vacatures

Toezichthouder

Stichting Bibelot is een poppodium in Dordrecht. Bibelot is op zoek naar één of meerdere toezichthouders, in het bijzonder naar een toezichthouder die ervaring heeft in het besturen van een culturele instelling. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld zes keer per jaar.   

Bibelot in cijfers: 

jaaromzet >2,4 miljoen 
11 vte in loondienst 
> 200 publieksactiviteiten 
> 70.000 bezoekers per jaar

Raad van Toezicht

  • De omvang van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten: het aantal leden is minimaal vijf en maximaal zeven. Gestreefd wordt naar een oneven aantal leden. Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de Raad van Toezicht zodanig dient te zijn dat de Raad van Toezicht in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor iedere individuele toezichthouder de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.  
  • De Raad van Toezicht draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling, passend bij het statutaire doel van de stichting. Een balans wordt nagestreefd tussen leeftijd, geslacht, ervaring en achtergrond. 
  • Niet meer dan één voormalig directeur-bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van de stichting mag deel uitmaken van de raad van toezicht. 
  • Toezichthouders bezitten kennis van en ervaring of affiniteit met de aard en cultuur van de culturele sector, meer in het bijzonder van poppodia;
  • Toezichthouders beschikken bij voorkeur over kennis en ervaring op het gebied van Cultural Governance, organisatieprocessen, het werkgebied van de stichting en het houden van toezicht op soortgelijke stichtingen; 
  • In de Raad van Toezicht is voldoende kennis en ervaring aanwezig op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal en maatschappelijk gebied; 
  • Toezichthouders hebben geen tegenstrijdig belang op het moment van benoeming of herbenoeming; 
  • Toezichthouders zijn in staat om ten opzichte van de andere toezichthouders en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren; 
  • Toezichthouders kunnen functioneren in teamverband: zij bevorderen dat besluiten zoveel mogelijk unaniem worden genomen. 

Beloning 

Toezichthouders ontvangen geen bezoldiging: zij doen hun werk voor de stichting op vrijwillige basis. Zij ontvangen dus geen vacatiegeld maar hebben wel dezelfde privileges als andere vrijwilligers die werkzaam zijn voor de stichting.

Voor meer informatie of het kenbaar maken van interesse kunt u contact leggen met onze directeur-bestuurder: David van Wijngaarden, via 078-8903320 of david@bibelot.net.
 

Sollicitaties

Herken jij jezelf in bovenstaande vacature? Mail dan je motivatiebrief inclusief curriculum vitae naar david@bibelot.net.

Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 300 MB.