Raad van toezicht

Het directeur-bestuurder van Stichting Bibelot is David van Wijngaarden. Hij geeft strategisch leiding aan de organisatie.

De Raad van Toezicht is toezichthouder, klankbord, adviseur en werkgever van de directeur-bestuurder.
Bibelot volgt de Governance Code Cultuur. Toezichthouders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en verrichten hun functie dus op vrijwillige basis.
Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht de toepassing van de Governance Code Cultuur. Als blijkt dat er op onderdelen wordt afgeweken van de principes en adviezen van de code, dan legt de directeur-bestuurder op deze pagina en in het jaarverslag uit waarom dat het geval is.

Robert Bezemer

Robert Bezemer (1976) is de voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij is ondernemer op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling en prestatie management. Hij is betrokken bij het oprichten van en leidinggeven aan nationale en internationale start-ups en scale-ups in de learning & development sector. Tevens is Robert actief bij een aantal maatschappelijke initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en sport. In 2017 richtte hij, samen met de andere founding fathers, de Zipps Music Club op voor ondernemende muziekliefhebbers uit de Drechtsteden. Ook is Robert voorzitter van het KNSB Talent Team Zuidwest.

Expertisegebieden: bedrijfsvoering, ondernemerschap.

Eerste termijn eindigt in oktober 2026


Bouke Borger

(1961) studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en werkte aansluitend drie jaar in Costa Rica. Terug in Nederland heeft hij bij verschillende bedrijven financieel eindverantwoordelijke rollen vervuld, vooral bij het groot mkb, maar ook het IFFR. Momenteel is hij werkzaam bij Olssen. Daarnaast is hij actief als penningmeester bij de Nederlandse Kitesurf Vereniging.

Expertisegebieden: financieel, administratieve organisatie

Tweede termijn eindigt in april 2025


Edwin Bax

Edwin Bax (1974) is oprichter van marketing/communicatiebureau Only the Brave. Een bureau met een groot hart voor Dordrecht en de Drechtsteden, dat zich sinds 2002 richt op de kunst- en cultuursector, het midden- en kleinbedrijf en vastgoed. Ooit gestart op het Grafisch Lyceum waarna Edwin later zijn bachelor’s degree heeft gehaald op online marketing en op high impact leadership. Met zijn positieve inslag en gedegen kennis is hij graag gezien als communicatieadviseur en houdt regelmatig lezingen en trainingen op het gebied van marketingstrategie en online- & offlinecommunicatie.
Bax is gek van festivals, concerten en kunst en al zijn hele leven groot reggae liefhebber.

Expertisegebieden: marketing/communicatie, management en organisatie

Eerste termijn eindigt in december 2024


Arie Jan van der Duijn Schouten

Arie Jan van der Duijn Schouten (1988) is advocaat en partner bij De Koning Advocaten, een gespecialiseerd advocatenkantoor met een nauwe verbondenheid met de stad Dordrecht. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en sinds 2011 als juridisch adviseur betrokken bij talloze ondernemingen in uiteenlopende sectoren. Verder is hij in Dordrecht actief betrokken bij onder meer een kerk, de Ronde Tafel Dordrecht, een sportvereniging en diverse daarmee samenhangende maatschappelijke projecten en initiatieven.

Expertisegebieden: juridische zaken

Eerste termijn eindigt in juni 2025


Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen één maal worden herkozen. De Raad van Toezicht kan besluiten om termijnen korter dan vier jaar te stellen als dat noodzakelijk wordt geacht om het continuïteitsrisico te beperken.