Vacature voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Bibelot houdt toezicht op het beleid van Bibelot, de uitvoering daarvan en op de algemene zaken van Bibelot. Hij staat de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde en fungeert als adviseur en sparringpartner. Ook geeft de Raad van Toezicht, als vertegenwoordiger van de stichting, invulling aan het werkgeverschap van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht vervult in- en extern een ambassadeursrol, als belangenbehartiger en om verantwoording af te leggen.
De raad schakelt en balanceert tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie innemen en toegankelijk zijn.
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren.

Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij:

 • affiniteit hebben met het werkterrein van Bibelot;
 • beschikken over kennis en ervaring binnen één van de volgende gebieden: cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk, marketing;
 • beschikken bij voorkeur over ervaring met het houden van toezicht op een soortgelijke stichting;
 • beschikken bij voorkeur over kennis en ervaring op het gebied van cultural governance, organisatieprocessen en het werkgebied van de stichting;
 • in staat zijn om, ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder, onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
 • passen binnen de samenstelling van de Raad van Toezicht op het moment van benoeming;
 • scherp en analytisch zijn;
 • integriteit hoog in het vaandel hebben staan en daar ook naar handelen;
 • het vermogen hebben om de strategie van Bibelot te bewaken en het beleid te toetsen;
 • in staat zijn om binnen de raad in teamverband te werken.

De directeur-bestuurder bereidt de agenda voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor en stemt deze af met de voorzitter. De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg voor een goede oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht. En ziet erop toe dat de leden kunnen beschikken over de benodigde informatie om hun rol goed te vervullen.

Het is wenselijk dat de voorzitter beschikt over:

 • ervaring als bestuurder, toezichthouder en/of voorzitter;
 • strategisch inzicht, integraal denkvermogen en een op dialoog gerichte stijl;
 • aandacht voor de rol en bijdrage van elke individuele toezichthouder, om zo het collectief vermogen van de raad te benutten;
 • omgevingssensitiviteit;
 • vermogen om te verbinden en te sturen;
 • een politiek netwerk in de regio;
 • en bij voorkeur woonachtig is in Dordrecht of omgeving.

Deze functie is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed.

Nadere informatie over deze vacature is te verkrijgen bij de huidig voorzitter, Martin van Ginkel (mail@martinvanginkel.nl, tel. 06 21 552 470) en bij directeur David van Wijngaarden (directie@bibelot.net, tel. 078 8903320).