Samenstelling bestuur op 31-12-2018

Martin van Ginkel (1958) studeerde Nederlands en Theaterwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Woont in Tilburg. Hij was directeur van 013 Popcentrum te Tilburg (1998-2002), het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM), de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), Stichting Kunst & Zaken en Stichting Dunya. Bij de provincie Noord-Brabant werkte hij in de functie van hoofd cultuur. Momenteel werkt hij als strateeg cultuur bij de gemeente Tilburg. Hij vervulde uiteenlopende nevenfuncties. Zo was hij voorzitter van de Vereniging van Poppodia en Festivals, maakte hij onderdeel uit van de adviescommissie Muziek voor het Kunstenplan 2017-2020 van de gemeente Utrecht en was hij voorzitter van de jury ‘Jong Toptalent’ van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.
expertisegebieden: strategie en (cultuur)beleid, management van culturele organisaties, overheden, subsidies en subsidiebeleid, politiek-bestuurlijke processen
bestuurstaken: voorzitter

Ilja Tillema studeerde Theatervormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, waarna zij enkele jaren in de culturele sector werkte als zelfstandig ondernemer. Daarnaast studeerde Ilja Nederlands recht (variant Privaatrecht) en was zij werkzaam als gerechtssecretaris bij de Rechtbank Rotterdam. Momenteel werkt zij aan de Erasmus Universiteit aan haar proefschrift ‘Third Party Funding of Mass Litigation’.
expertisegebieden: juridisch, sociaal-maatschappelijk, cultuur
bestuurstaken: juridische zaken, vertrouwenspersoon werknemers

Bouke Borger studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en werkte aansluitend drie jaar in Costa Rica. Terug in Nederland heeft hij bij verschillende bedrijven financieel eindverantwoordelijke rollen vervuld, vooral bij het groot mkb, en is de laatste jaren financieel interim manager. Daarnaast is hij actief als penningmeester bij de Nederlandse Kitesurf Vereniging.
expertisegebieden: financieel, administratieve organisatie
bestuurstaken: penningmeester, financiële zaken

Jasper Bernard uit Rotterdam is ondernemer. Zijn specialisaties zijn (klant)gerichtheid, sociale innovatie, samenwerken en participatie. Jasper heeft een achtergrond in diverse marketing en sales rollen. Daarnaast vervult hij meerdere adviesrollen van verschillende (stichtings)besturen, o.a. op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt vraagstukken.
expertisegebieden: marketing, commercieel, bedrijfsvoering
bestuurstaken: marketing, bedrijfsvoering

Lars Brouwer studeerde muziektechnologie (compositie en muziekproductie) aan de HKU Utrecht en specialiseerde zich middels een Master of Music in multidisciplinaire ontwerpprocessen. Na vijf jaar als zelfstandig projectleider gewerkt te hebben, vervulde hij van 2014 tot 2017 de rol van directiesecretaris bij Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond te Amsterdam. Daar washij verantwoordelijk voor de dagelijkse en zakelijke leiding van het huis. Tevens was hij initiator van het nieuwe muziekprogramma van dBG, waar het vonken, schuren én de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse sector centraal staat.
expertisegebieden: cultuur, programma-inhoudelijk
bestuurstaken: programmastrategie

Marjet van Os studeerde Kunst- en Mediamanagement aan de HKU en heeft sinds haar afstuderen in 1999 – op wat uitstapjes na in het sociale domein – gewerkt in de culturele sector. O.a. als directeur van Theater & Filmhuis Dakota en poppodium Bazart, beiden in Den Haag. Bij beide instellingen was zij artistiek en zakelijk eindverantwoordelijk. Daarnaast heeft zij als zelfstandig ondernemer in het culturele veld veel zakelijk en productionele leiding opdrachten vervuld o.a. voor uiteenlopende community art en dansproducties.
Momenteel vervult zij meerdere bestuursfuncties bij Stichting Filosofie in Den Haag; Stichting KalpanArts (dans), Stichting De Wijkmuzikanten (klassieke muziek) en Stichting Liduina Fonds (vermogensfonds).
expertisegebieden: strategisch beleid, programmering, subsidie- en fondswerving en bedrijfsvoering
bestuurstaken: secretaris