Bestuur – Bibelot

Bestuur

Het bestuur van Stichting Bibelot geeft strategisch leiding aan de organisatie en volgt de Governance Code Cultuur. Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en verrichten hun functie dus op vrijwillige basis.
Jaarlijks evalueert het bestuur de toepassing van de Governance Code Cultuur. Als blijkt dat er op onderdelen wordt afgeweken van de principes en adviezen van de code, dan legt het bestuur op deze pagina en in het jaarverslag uit waarom dat het geval is. Momenteel worden de principes en aanbevelingen van de Code volledig gevolgd.

Martin van Ginkel (1958) studeerde Nederlands en Theaterwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Woont in Goirle. Hij was directeur van 013 Popcentrum te Tilburg (1998-2002), het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM), de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), Stichting Kunst & Zaken en Stichting Dunya. Bij de provincie Noord-Brabant werkte hij in de functie van hoofd cultuur. Momenteel werkt hij als strateeg cultuur bij de gemeente Tilburg. Hij vervulde uiteenlopende nevenfuncties. Zo was hij voorzitter van de Vereniging van Poppodia en Festivals en het festival November Music. Momenteel is hij voorzitter van de Adviescommissie projectsubsidies van de gemeente Utrecht.
expertisegebieden: strategie en (cultuur)beleid, management van culturele organisaties, overheden, subsidies en subsidiebeleid, politiek-bestuurlijke processen
bestuurstaken: voorzitter

Ilja Tillema (1975) is werkzaam als universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij begin 2019 promoveerde op haar onderzoek naar commerciële partijen die optreden in massaschadezaken. Eerder was zij werkzaam als gerechtssecretaris bij de rechtbank Rotterdam en in de culturele sector als zelfstandig ondernemer. Ilja studeerde Nederlands recht (variant Privaatrecht) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Theatervormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
expertisegebieden: juridisch, sociaal-maatschappelijk, cultuur
bestuurstaken: juridische zaken, vertrouwenspersoon werknemers

Bouke Borger (1961) studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en werkte aansluitend drie jaar in Costa Rica. Terug in Nederland heeft hij bij verschillende bedrijven financieel eindverantwoordelijke rollen vervuld, vooral bij het groot mkb, en is momenteel financieel manager bij IFFR. Daarnaast is hij actief als penningmeester bij de Nederlandse Kitesurf Vereniging.
expertisegebieden: financieel, administratieve organisatie
bestuurstaken: penningmeester, financiële zaken

Marjet van Os (1971) studeerde Kunst- en Mediamanagement aan de HKU en heeft sinds haar afstuderen in 1999 afwisselend gewerkt in de culturele en sociale sector. O.a. als directeur van Theater & Filmhuis Dakota en poppodium Bazart, beide in Den Haag. Bij deze instellingen was zij artistiek en zakelijk eindverantwoordelijk. Daarnaast heeft zij als zelfstandig ondernemer in het culturele veld veel zakelijk en productionele leiding opdrachten vervuld, o.a. voor uiteenlopende community art en dansproducties. Op dit moment is zij directeur-bestuurder van Stichting Cascade (cultuur & sport) in Hendrik-Ido-Ambacht.
Als vrijwilliger vervult zij meerdere bestuursfuncties, o.a. bij Stichting KalpanArts (dans), Stichting De Wijkmuzikanten (klassieke muziek) en Stichting Liduina Fonds (vermogensfonds).
expertisegebieden: strategisch beleid, programmering, subsidie- en fondswerving en bedrijfsvoering
bestuurstaken: secretaris

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar en kunnen één maal worden herkozen. Om het continuïteitsrisico te beperken heeft het bestuur besloten enkele termijnen korter dan vier jaar te stellen. De termijnen zijn als volgt vastgesteld:

  • Martin van Ginkel: eerste termijn eindigt in oktober 2022
  • Ilja Tillema: tweede termijn eindigt in april 2021
  • Bouke Borger: eerste termijn eindigt in april 2021
  • Marjet van Os: eerste termijn eindigt in juli 2022