Bestuur

Het bestuur van Stichting Bibelot geeft strategisch leiding aan de organisatie en volgt de Governance Code Cultuur. Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en verrichten hun functie dus op vrijwillige basis.
Jaarlijks evalueert het bestuur de toepassing van de Governance Code Cultuur. Als blijkt dat er op onderdelen wordt afgeweken van de principes en adviezen van de code, dan legt het bestuur op deze pagina en in het jaarverslag uit waarom dat het geval is. Momenteel worden de principes en aanbevelingen van de Code volledig gevolgd.

Robert Bezemer (1976) is ondernemer op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling en prestatie management. Hij is betrokken bij het oprichten van en leidinggeven aan nationale en internationale start-ups en scale-ups in de learning & development sector. Tevens is Robert actief bij een aantal maatschappelijke initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en sport. In 2017 richtte hij, samen met de andere founding fathers, de Zipps Music Club op voor ondernemende muziekliefhebbers uit de Drechtsteden. Ook is Robert voorzitter van het KNSB Talent Team Zuidwest.
expertisegebieden: bedrijfsvoering, ondernemerschap
bestuurstaken: voorzitter

Bouke Borger (1961) studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en werkte aansluitend drie jaar in Costa Rica. Terug in Nederland heeft hij bij verschillende bedrijven financieel eindverantwoordelijke rollen vervuld, vooral bij het groot mkb, en is momenteel financieel manager bij IFFR. Daarnaast is hij actief als penningmeester bij de Nederlandse Kitesurf Vereniging.
expertisegebieden: financieel, administratieve organisatie
bestuurstaken: penningmeester, financiële zaken

Marjet van Os (1971) studeerde Kunst- en Mediamanagement aan de HKU en heeft sinds haar afstuderen in 1999 afwisselend gewerkt in de culturele en sociale sector, onder meer als directeur van Theater & Filmhuis Dakota en poppodium Bazart, beide in Den Haag. Bij deze instellingen was zij artistiek en zakelijk eindverantwoordelijk. Daarnaast heeft zij als zelfstandig ondernemer in het culturele veld veel zakelijk en productionele leiding opdrachten vervuld voor uiteenlopende community art en dansproducties. Op dit moment is zij directeur-bestuurder van Stichting Cascade (cultuur & sport) in Hendrik-Ido-Ambacht.
Als vrijwilliger vervult zij meerdere bestuursfuncties, o.a. bij Stichting KalpanArts (dans), Stichting De Wijkmuzikanten (klassieke muziek) en Stichting Liduina Fonds (vermogensfonds).
expertisegebieden: strategisch beleid, programmering, subsidie- en fondswerving en bedrijfsvoering
bestuurstaken: secretaris

Edwin Bax (1974) is oprichter en creatief directeur bij marketing/communicatiebureau Only the Brave. Een bureau met een groot hart voor Dordrecht en de Drechtsteden, dat zich sinds 2002 richt op de kunst- en cultuursector, het midden- en kleinbedrijf en vastgoed. Dat groot hart uit zich doordat Only the Brave zich jaarlijks inzet voor vele lokale sponsorprojecten in de Drechtsteden en Dordrecht in het bijzonder.
Ooit gestart op het Grafisch Lyceum waarna Edwin later zijn bachelor’s degree heeft gehaald op online marketing en op high impact leadership. Met zijn positieve inslag en gedegen kennis is hij graag gezien als communicatieadviseur en houdt regelmatig lezingen en trainingen op het gebied van marketingstrategie en online- & offlinecommunicatie.
Bax is gek van festivals, concerten en kunst en al zijn hele leven groot reggae liefhebber.
expertisegebieden: marketing/communicatie, management en organisatie
bestuurstaken: branding en positionering

Arie Jan van der Duijn Schouten (1988) is advocaat en partner bij De Koning Advocaten, een gespecialiseerd advocatenkantoor met een nauwe verbondenheid met de stad Dordrecht. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en sinds 2011 als juridisch adviseur betrokken bij talloze ondernemingen in uiteenlopende sectoren. Verder is hij in Dordrecht actief betrokken bij onder meer een kerk, de Ronde Tafel Dordrecht, een sportvereniging en diverse daarmee samenhangende maatschappelijke projecten en initiatieven.
bestuurstaken: juridische zaken

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen één maal worden herkozen. Het bestuur kan besluiten om termijnen korter dan vier jaar te stellen als dat noodzakelijk wordt geacht om het continuïteitsrisico te beperken.

  • Robert Bezemer: eerste termijn eindigt in oktober 2026
  • Marjet van Os: tweede termijn eindigt in juli 2026
  • Bouke Borger: tweede termijn eindigt in april 2025
  • Edwin Bax: eerste termijn eindigt in december 2024
  • Arie Jan van der Duijn Schouten: eerste termijn eindigt in juni 2025