Bestuur – Bibelot

Bestuur

Het bestuur van Stichting Bibelot geeft strategisch leiding aan de organisatie en volgt de Governance Code Cultuur. Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en verrichten hun functie dus op vrijwillige basis.
Jaarlijks evalueert het bestuur de toepassing van de Governance Code Cultuur. Als blijkt dat er op onderdelen wordt afgeweken van de principes en adviezen van de code, dan legt het bestuur op deze pagina en in het jaarverslag uit waarom dat het geval is. Momenteel worden de principes en aanbevelingen van de Code volledig gevolgd.

Martin van Ginkel (1958) studeerde Nederlands en Theaterwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Woont in Tilburg. Hij was directeur van 013 Popcentrum te Tilburg (1998-2002), het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM), de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), Stichting Kunst & Zaken en Stichting Dunya. Bij de provincie Noord-Brabant werkte hij in de functie van hoofd cultuur. Momenteel werkt hij als strateeg cultuur bij de gemeente Tilburg. Hij vervulde uiteenlopende nevenfuncties. Zo was hij voorzitter van de Vereniging van Poppodia en Festivals, maakte hij onderdeel uit van de adviescommissie Muziek voor het Kunstenplan 2017-2020 van de gemeente Utrecht en was hij voorzitter van de jury ‘Jong Toptalent’ van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.
expertisegebieden: strategie en (cultuur)beleid, management van culturele organisaties, overheden, subsidies en subsidiebeleid, politiek-bestuurlijke processen
bestuurstaken: voorzitter

Ilja Tillema is werkzaam als universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij begin 2019 promoveerde op haar onderzoek naar commerciële partijen die optreden in massaschadezaken. Eerder was zij werkzaam als gerechtssecretaris bij de rechtbank Rotterdam en in de culturele sector als zelfstandig ondernemer. Ilja studeerde Nederlands recht (variant Privaatrecht) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Theatervormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
expertisegebieden: juridisch, sociaal-maatschappelijk, cultuur
bestuurstaken: juridische zaken, vertrouwenspersoon werknemers

Bouke Borger studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en werkte aansluitend drie jaar in Costa Rica. Terug in Nederland heeft hij bij verschillende bedrijven financieel eindverantwoordelijke rollen vervuld, vooral bij het groot mkb, en is de laatste jaren financieel interim manager. Daarnaast is hij actief als penningmeester bij de Nederlandse Kitesurf Vereniging.
expertisegebieden: financieel, administratieve organisatie
bestuurstaken: penningmeester, financiële zaken

Lars Brouwer (1984) studeerde muziektechnologie aan de HKU Utrecht en specialiseerde zich middels een Master of Music in multidisciplinaire ontwerpprocessen. Na vijf jaar als zelfstandig projectleider gewerkt te hebben, vervulde hij van 2014 tot 2017 opeenvolgend de rollen van directiesecretaris en waarnemend directeur bij Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond te Amsterdam. Momenteel is hij zakelijk directeur-bestuurder voor STEIM, de Studio voor Elektro Instrumentale Muziek in Amsterdam en verzorgt hij advies en interim leiding voor de culturele en creatieve sector. Daarnaast vervult hij als nevenfunctie de rol voorzitter a.i. voor de RvB van Stichting FIBER.
expertisegebieden: cultuur, programma-inhoudelijk
bestuurstaken: programmastrategie

Marjet van Os studeerde Kunst- en Mediamanagement aan de HKU en heeft sinds haar afstuderen in 1999 afwisselend gewerkt in de culturele en sociale sector. O.a. als directeur van Theater & Filmhuis Dakota en poppodium Bazart, beide in Den Haag. Bij deze instellingen was zij artistiek en zakelijk eindverantwoordelijk. Daarnaast heeft zij als zelfstandig ondernemer in het culturele veld veel zakelijk en productionele leiding opdrachten vervuld, o.a. voor uiteenlopende community art en dansproducties. Op dit moment is zij directeur-bestuurder van Stichting Cascade (cultuur & sport) in Hendrik-Ido-Ambacht.
Als vrijwilliger vervult zij meerdere bestuursfuncties, o.a. bij Stichting KalpanArts (dans), Stichting De Wijkmuzikanten (klassieke muziek) en Stichting Liduina Fonds (vermogensfonds).
expertisegebieden: strategisch beleid, programmering, subsidie- en fondswerving en bedrijfsvoering
bestuurstaken: secretaris

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar en kunnen één maal worden herkozen. Om het continuïteitsrisico te beperken heeft het bestuur besloten enkele termijnen korter dan vier jaar te stellen. De termijnen zijn als volgt vastgesteld:

  • Martin van Ginkel: eerste termijn eindigt in oktober 2022
  • Ilja Tillema: tweede termijn eindigt in april 2021
  • Lars Brouwer: eerste termijn eindigt in april 2020
  • Bouke Borger: eerste termijn eindigt in april 2021
  • Marjet van Os: eerste termijn eindigt in juli 2022