ANBI – Bibelot

ANBI

Bibelot is door de Belastingdienst aangewezen als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent onder andere dat je kunt profiteren van belastingvoordeel als je een donatie schenkt aan Bibelot.

Uit de ANBI-status volgt een informatieplicht.  Met de informatie op deze pagina voldoet Bibelot aan deze verplichting.

Stichting Bibelot
Kamer van Koophandel: 40322757
BTW-nummer: NL001957867B01

Bibelot is gevestigd in het Energiehuis
Noordendijk 148
3311 RR  Dordrecht

algemeen telefoonnummer: 078-6133482
algemeen e-mailadres: info@bibelot.net

Het bestuur van Bibelot werkt onbezoldigd. Informatie over de bestuursleden vindt u op deze pagina. Bibelot heeft medewerkers in loondienst. Welke mensen dat zijn en hoe u ze kunt bereiken, ziet u hier. Bibelot beloont haar medewerkers conform de cao Nederlandse Poppodia en –Festivals.

 

Beleidsplannen en jaarstukken:

Meerjarenbeleidsplan 2016-2019
Jaarplan 2019
Jaarplan 2018
Jaarplan 2017
Jaarplan 2016

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

 

Reglementen:

Statuten
Bestuursreglement
Directiereglement
Huishoudelijk reglement