ANBI

Bibelot is door de Belastingdienst aangewezen als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent onder andere dat je kunt profiteren van belastingvoordeel als je een donatie schenkt aan Bibelot.

Uit de ANBI-status volgt een informatieplicht.  Met dit formulier en de informatie op deze pagina voldoet Bibelot aan deze verplichting.

Stichting Bibelot
Kamer van Koophandel: 40322757
BTW-nummer: NL001957867B01

Bibelot is gevestigd in het Energiehuis
Noordendijk 148
3311 RR  Dordrecht

algemeen telefoonnummer: 078-6133482
algemeen e-mailadres: info@bibelot.net

Het bestuur van Bibelot werkt onbezoldigd. Informatie over de bestuursleden vindt u op deze pagina. Bibelot heeft medewerkers in loondienst. Welke mensen dat zijn en hoe u ze kunt bereiken, ziet u hier. Bibelot beloont haar medewerkers conform de cao Nederlandse Poppodia en –Festivals.

Beleidsplannen en jaarstukken:

Meerjarenbeleidsplan 2020-2024

Jaarplan 2023
Jaarplan 2022
Jaarplan 2021

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020

Reglementen:

Statuten
Bestuursreglement
Directiereglement
Huishoudelijk reglement