Ik heb een klacht of een idee

Als je ergens ontevreden over bent, vinden we dit natuurlijk erg jammer. We hopen dat je je klacht met ons wilt delen, zodat we er iets van kunnen leren. Klachten kun je melden bij onze directeur, via mail. Vermeld hierbij in elk geval je naam en adresgegevens en probeer je klacht zo volledig mogelijk te omschrijven.
Je gegevens worden door Bibelot nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij je daar zelf schriftelijk toestemming voor geeft.

Ideeën zijn altijd van harte welkom. Je kunt ze kwijt door ons te mailen of je kunt je idee deponeren in de brievenbus tegenover de garderobelockers in Brandstof.